Tyto webové stránky využívají k poskytování svých služeb soubory cookies. Více informací.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

 
 
 

Poučení o zpracování osobních údajů pro účely ražby identifikačních známek

1. Jakub Novák, se sídlem Chlumova 515/11, 130 00 Praha 3

identifikační číslo: 07384777

podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku Úřadem městské části Praha 3

provozovatel e-shopu www.sberatelskybazar.cz

zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu / sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi zákazníkem a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem internetového obchodu www.sberatelskybazar.cz tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé::

- Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3. Osobní údaje zákazníka uvedené v bodě 1. budou zpracovány za účelem splnění smlouvy mezi zákazníkem a zhotovitelem, tj.:

- splnění závazku správce zhotovit zboží objednané zákazníkem - identifikační známky s vlastním textem, přičemž tento vlastní text správci poskytuje zákazník, který jej uvede při vytvoření objednávky. Údaje poskytnuté zákazníkem k ražbě na identifikační známku zpracovatel nijak samostatně nezpracovává a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a zhotovitelem.

4. Zhotovitel eviduje údaje poskytnutné zákazníkem pro výrobu identifikační známky s vlastním textem po dobu 24 měsíců v rámci kupní smlouvy, a to za účelem:

- zhotovení objednané identifikační známky s vlastním textem, po dobu nutnou pro přepravu k zákazníkovi a dále po dobu nutnou pro případné uplatnění práv z vadného plnění

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese reklamace@sberatelskybazar.cz.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů